Labels

Tuesday, May 4, 2010

နားေထာင္ ... နားေထာင္ ... နားေထာင္

နားေထာင္ … နားေထာင္ … နားေထာင္

ပထမလူ ။ ။ ေဟး သူငယ္ခ်င္း ငါးးမွ်ားသြားမလို႔လား ။
ဒုတိယလူ ။ ။ မဟုတ္ဘူး ငါးမွ်ားသြားမလို႔ ။
ပထမလူ ။ ။ ေၾသာ္ … ေအး၊ ေအး။ မသိပါဘူးကြာ၊ မင္းက ငါးမွ်ားတံႀကီးနဲ႔ဆိုေတာ့
ငါးမွ်ားသြားမယ္လို႔ ထင္ေနတာ။
နားမၾကားသူႏွစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ ေျပာခဲ့ၾကတာပါ။

မိသားစု၊ လူအဖြဲ႔အစည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ လူမႈ ဆက္ဆံေရး ျပႆနာေတြရဲ႕ ဇစ္ျမစ္ကိုရွာေဖြမည္ဆိုလွ်င္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အျပန္အလွန္ နားမေထာင္ျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ နားမၾကားသူ ႏွစ္ဦး အျပန္အလွန္စကား ေျပာသလို ျဖစ္တဲ့ အခါ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးနားမလည္ႏိုင္၊ နားလည္မႈေတြ လြဲမွားကာ မျဖစ္သင့္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ရသည္။ မိသားစု၀င္မ်ား စိတ္၀မ္းကြဲၾကသည္၊ လင္မယားခ်င္း ကြာရွင္း ျပတ္စဲၾကသည္၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ရန္သူျဖစ္လာသည္၊ ခ်စ္သူမ်ား မုန္းသူျဖစ္သြားသည္၊ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ား သေဘာ ထားကြဲကာ လုပ္ငန္းပ်က္သည္၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ၿပဳိကြဲ ပ်က္စီးၾကရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးသီအိုရီ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ အေတြးအေခၚအယူအဆေတြကို ရွင္းလင္းစြာ ထိမိစြာ ေျပာျပတတ္ ျခင္းဟာ ဆက္သြယ္ေေရးရဲ႕ တစ္ျခမ္းပဲျျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ျခမ္းက တစ္ပါးသူေျပာတာကို နားေထာင္ၿပီး နားလည္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ခုခုလိုခ်င္တယ္၊ မအီမသာခံစားေနရတယ္၊ တစ္စံုတစ္ရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခံစားမိတာ ေတြးမိတာ ရွိပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းေတြကို ေျပာျပေတာ့မယ္ဆိုရင္ ၾကားရတဲ့သူ နားလည္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္တဲ့ စကားလံုးေတြ၊ နည္းလမ္းေတြရွာေဖြေရြးခ်ယ္ၿပီး ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မယ္။ ႏႈတ္ကေန ေျပာတာ ရွိသလို အမူအရာနဲ႔ ေျပာတာေတြလည္းရွိတတ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္က အဲဒီလိုဆက္သြယ္ လာတဲ့ သတင္းစကားကို လက္ခံၿပီး အနက္ဖြင့္ယူတယ္၊ နားလည္ေအာင္လုပ္ပါတယ္။ ေျပာခ်င္တဲ့သူရဲ႕ သတင္းစကားနဲ႔ လက္ခံသူရဲ႕ နားလည္မႈ အတူတူျဖစ္တယ္ဆိုရင္ လူႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာ ထိေရာက္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ျဖစ္လာပါတယ္။

ေျပာသူရဲ႕အခက္အခဲမ်ား
- ေျပာတဲ့အသံကို ရွင္းရွင္းမၾကားႏိုင္ေအာင္တိုးလြန္းျခင္း။
- မလိုအပ္ေသာ အေသးစိတ္မ်ားထည့္ေျပာျခင္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္း အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာေျပာျခင္းျဖင့္ သတင္းစကားက ႐ႈတ္ေထြးေနျခင္း၊
- မိမိေျပာလိုေသာ အေၾကာင္းကို ေမ့ကာ အျခားအရာမ်ားအေၾကာင္းေျပာျခင္း။
- ႏႈတ္ကေျပာေသာ စကားႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ အျပဳအမူမညီျခင္း (စိတ္ဆိုးေနပါလွ်က္ၿပံဳးေနျခင္း)။
- နားေထာင္တဲ့သူ ဘာထင္မလဲ၊ ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္မလဲဆိုတာ အာ႐ံုေရာက္ေနျခင္း။

နားေထာင္သူရဲ႕ အခက္အခဲမ်ား
- ေျပာသည္ကို နားမေထာင္ဘဲ အျခားအရာမ်ားႏွင့္ စိတ္႐ႈတ္ေထြးေနျခင္း။
- ကိုယ္ျပန္ေျပာခ်င္တာကို စဥ္းစားေနၿပီး ေျပာႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးသာ ေစာင့္ေနၿပီးနားေထာင္ျခင္း။
- ေျပာေနသူကို တုန္႔ျပန္ေခ်ပေျပာဖို႔ စကားလံုးစီကာ ကိုယ့္စိတ္ကူးနဲ႔ ကိုယ္သာ အလုပ္မ်ားေနျခင္း။
- ေျပာေနတဲ့သူ နဲ႔ ေျပာေနတဲ့စကားရဲ႕ အမွန္အမွားကိုသာ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေနျခင္း။
- ေျပာတဲ့စကားကို ေသခ်ာနားမလည္မွန္းသိေသာ္လည္း ျပန္မေမးဘဲ ကိုယ္လိုခ်င္ရာကိုသာ ဆြဲယူျခင္း။

အေျခံခံနားေထာင္ျခင္းနည္းလမ္း သံုး ခု
၁။ ၿပိဳင္ပြဲ သို႔မဟုတ္ တိုက္ပြဲ နားေထာင္ျခင္း
အျခားသူ၏ အျမင္အယူအဆကို နားလည္ဖို႔ သိဖို႔ထက္ မိမိအယူအဆ မိမိေျပာလိုသည္ကိုသာ ဇြတ္ေျပာျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။ ကိုယ္ေျပာခ်င္တာေျပာဖို႔ အခြင့္အေရးေစာင့္ၿပီး နားေထာင္တာ ဒါမွမဟုတ္ သူ႔စကားဘယ္ေတာ့မွားမလဲ ဆိုတာ ေစာင့္ၿပီး ကိုယ္ဘက္က ေထာက္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အရးရွာ နားေထာင္တာမ်ဳိးေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ နားေထာင္ေနတဲ့ ပံုစံျပေပမဲ့ ဘယ္ေတာ့ ႏွိပ္လို႔ရမလဲ၊ ဘာျပန္ေျပာရင္ေကာင္းမလဲလို႔စဥ္းစားေနၿပီး ဘယ္လို အႏိုင္ယူရမလဲလို႔ သာ အကြက္ေခ်ာင္း နားေထာင္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ေအးစက္စက္နားေထာင္ျခင္း
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္နားေထာင္ပါတယ္။ သူတပါးဘာေျပာခ်င္လဲဆိုတာကိုလည္း နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေအးစက္စက္ႏိုင္လြန္းပါတယ္။ ကိုယ္နားလည္တာ မွန္လားမွားလား ဆိုတာ မသံုးသပ္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာတဲ့သူကို ဘာမွျပန္မေမးဘဲ၊ ဘာမွ ျပန္မေျပာဘဲ တိတ္တိတ္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ပါ၀င္သံုးသပ္ နားေထာင္ျခင္း
အလြန္အသံုး၀င္ၿပီး အေရးပါတဲ့ နားေထာင္နည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာေနတဲ့စကားကို အမွန္တကယ္ စိတ္ပါကိုယ္ပါ နားေထာင္သလို ေျပာေနသူရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြ၊ လုိအင္ဆႏၵေတြ နဲ႔ သူ႔သတင္းစကားရဲ႕ ဆိုလိုုရင္းအမွန္ကို သိနားလည္ ေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ ကုိယ္နားလည္တာနဲ႔ သူေျပာတာ တူမတူ ဆိုတာကိုလည္း ျပန္လည္ စစ္ေဆး သံုးသပ္ပါတယ္။ ကိုယ္နားလည္သလို ျပန္ေျပာျပၿပီး သူေျပာတဲ့အတိုင္း ဟုတ္မဟုတ္စမ္းစစ္ရပါတယ္။ ဒီလိုနားေထာင္ ျခင္းက ဆက္သြယ္ေရးကို ပိုၿပီးထိေရာက္ေစသလို မလိုလားအပ္တဲ့ ျပႆနာေတြကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါ၀င္သံုးသပ္နားေထာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အာ႐ံုစိုက္မႈေတြ၊ အားထုတ္မႈေတြအမ်ားႀကီး လိုအပ္ပါတယ္။ အက်င့္ေဟာင္းေတြကို ဖ်က္ပစ္ဖို႔ေတာ္ေတာ္ ခက္ပါတယ္။ နားမေထာင္တတ္တဲ့ အက်င့္ကို ဖ်က္ဖို႔အတြက္လည္း ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ သင့္ဘ၀လွပခ်င္တယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ခက္ေပမဲ့ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ယူရပါလိမ့္မယ္။ သင္ေကာင္းေကာင္းနားေထာင္တဲ့ အက်င့္ မရွိဘူးဆိုရင္ သူတပါးေျပာတာနဲ႔ သင္ၾကားတာ အံ့ၾသဖို႔ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ တစ္ျခားစီ ျဖစ္ေနတာကို သင္သိလာပါလိမ့္မယ္။ နားမေထာင္ျခင္းအတြက္ အခ်ိန္မေပးလို႔ ျပႆနာမ်ားစြာကို အခ်ိန္ေပးေျဖရွင္းရပါလိမ့္မယ္။

No comments:

Post a Comment